Historie

Danmarks ældste Badeanstalt

Året er 1866. Det er forår og på Ipsens Gestgivergård sidder den lokale Høker N Nielsen og en lokal håndværksmester og drøfter verdenssituationen over en kop øl.  

De bliver enige, om at Bandholm mangler et sted, hvor byens borgere kunne komme og bade.

Den 6. Juni 1866 åbnede de to driftige forretningsmænd et badehus til publikums afbenyttelse.  De sætter en annonce i den lokale Lollands Posten.

Den 10 juni 1870 er der kommet særskilte ”badekamrer” for damer og herrer samt en kone, ansat til at hjælpe damer og børn. 

Badeanstalten har igennem tiden været omdrejningspunkt for Bandholm og omegns befolkning, både unge og ældre.

I en menneskealder var Kathe Andersen svømmelærer og havde opsyn, så man trygt kunne sende sine børn på badeanstalten. I sit virke  gennem mange år, lærte hun flere generationer i Bandholm at svømme.

Badeanstalten var på den tid stedet, hvor man opholdt sig efter skoletid. De ældre børn så efter de yngre. Der blev lavet lektier med gratis lektiehjælp. Der var socialt samvær, uden man tænkte over det.

I 1982 fremgik af Folketidende, at der var sat 17.000 kr. af til badeanstalten. 

På et byrådsmøde fik beboerne den besked, at Byrådet havde sat pengene af, til nedrivning af badeanstalten. Efter store protester og  intense forhandlinger endte det med, at beboerforeningen overtog ansvaret for badehusene. På denne måde blev badehusene bevaret. 

Journalist Peder Brøndahl skrev efter mødet,  mellem beboerne fra Bandholm og Byrådet: -Byrådsmedlemmerne fik en tydelig fornemmelse af, at kirken, præsten, skolen, plejehjemmet og badeanstalten er urørlige områder.  

Kirken og badeanstalten er her stadigvæk.

Gennem årene er det lykkedes at redde badeanstalten trods vejrgudernes ugunst med orkaner, isskruninger og almindelig slidtage. Dette har kunnet lade sig gøre med en stor frivillig opbakning af beboere, brugere og hjælp fra kommunen.

I flere år har Bandholm svømmeklub været primus motor for badehusenes drift.

Foreningen skiftede i 2018 navn til Bandholm Badeanstalt .  

Formand for badeanstalten  Niels A Hovmand ledede i 37 år foreningen, indtil han i 2019 overlod roret til den nuværende formand Ib Frandsen.  

I dag er Niels Hovmand og hans kone, Vivian, de første æresmedlemmer i Bandholm Badeanstalt.

Efter stormen 2 januar 2019, hvor badeanstalten blev totalskadet, er der, de to sidste år, udført en større renovering af solterrasser og huse mm.  

Planen er, at d. 1 juni i år skal Bandholm Badeanstalt stå klar, hel ny renoveret.

Dette store arbejde er udført af medlemmerne, lokale tømrermestrer og Lolland kommune.  

Genopretningen af badeanstalten  har bla. økonomisk kunnet lade sig gennemføre, med hjælp af en donation på 50.ooo kr.  fra Danske Varelotteri, samt en fundraising på Facebook, hvor medlemmer og en lokal virksomhed indsamlede 25.000 kr.

Foreningen er en offentlig badeanstalt i skolernes sommerferie og en nøgleklub for foreningens 410 medlemmer, hele året. Heraf er over 80  vinterbadere og 130 børn u. 18 år.

Tænk sig, hvis de herrer fra 1866 kunne se den udvikling deres badehus ”Danmarks ældste badeanstalt” har været igennem. De ville have været stolte

Connie Larsen